Uthyrningsuppdrag

- Uthyrning av kommersiella lokaler

Vi hjälper er inte bara att driva uthyrningsprocessen framåt och att marknadsföra era lediga lokaler på ett konkurrenskraftigt sätt – utan hjälper er även att utveckla lokalerna genom exempelvis matchning med rätt typ av hyresgäst för att profilera era fastigheter.

I vår roll förstärker vi fastighetsägarens uthyrningsorganisation och marknadsföring av vakanta ytor. Vi hjälper till att ta fram marknadsmaterial, annonsera på rätt ställen, hålla i visningar, driva processen och löpande återkoppla till fastighetsägaren. Vilken hjälp ni vill ha av oss är individuellt och behovet kan variera. Lokalisera kan på ett enkelt sätt fungera som en av flera marknadsföringskanaler för en fastighetsägare. I andra fall kan vi delvis eller helt ersätta fastighetsägarens uthyrningsavdelning. Hur än er situation ser ut tar vi i samråd fram ett skräddarsytt upplägg som ni känner er nöjda med. Vi har många intressenter som söker olika lokallösningar och vi är alltid väl uppdaterade på hyresmarknaden och dess utveckling i Göteborg.

Står ni med tomma lokaler och vill veta mer om hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Uthyrningsprocessens olika steg

Intag av lokalobjekt

Intag av lokalobjekt

Vid start gör vi en lägesanalys, vi tittar på området, potentiella målgrupper och bedömer hyresvillkor. Vi tar in relevant information om lokal och fastighet, ritningar tas fram och lokalen fotograferas. Därefter produceras ett prospekt för lokalytan som används vid presentation och marknadsföring.

Marknadsföring

Marknadsföring

Lokalen marknadsförs på de främsta lokalmarknadsplatserna, matchas mot vårt eget spekulantregister och inkomna leads. Beroende på uppdragets upplägg kan vi ta fram ytterligare marknadsföringsåtgärder och efter tid och behov anpassa upplägg och aktiviteter i samråd med fastighetsägaren/uthyrare.

Visningar

Visningar

Kontinuerligt som vi hittar potentiella hyresgäster presenterar vi dessa för er. Vi ser även till att de intressenter som presenteras är seriösa. Efter avstämning och vidare intresse från er bokar vi in och håller visningar av lokalen. Vi är hela tiden med i processen, agerar bollplank och hjälper till att driva uthyrningen framåt.   

Avtalsförhandling

Avtalsförhandling

Det är ofta i uthyrningsprocessens slutskede som vi som lokalmäklare kan vara ett bra stöd. Vi som tredje part kan genom vår roll lättare hjälpa till vid avtalsförhandlingen och knyta ihop säcken. Vi är med i förhandling och avtalssignering i den mån våra uppdragsgivare önskar. För oss är det viktigt att arbeta hållbart och att ni får en bra och långsiktig relation med er nya hyresgäst.

Våra andra tjänster

Genom att använda sig av en lokalmäklare får ni kontroll och översikt i ert sökande. Vi har uppdaterad information om Göteborgs tillgängliga lokaler, direktkontakt med fastighetsägare, lokaler – men framför allt många års erfarenhet av lokalmarknaden. Våra tjänster är dessutom kostnadsfria för lokalsökande företag och innebär inga förpliktelser.

Låt oss hjälpa dig

Lokalisera erbjuder tjänster inom lokalhyresmarknaden. Vi hjälper kostnadsfritt lokalsökande företag att hitta rätt lokal i Göteborg.

Åk till toppen