Överlåtelseuppdrag

- Har ni lång kontraktstid kvar men behöver flytta nu?

Vi på Lokalisera kan hjälpa hyresgäster som behöver förändra sin lokalsituation under pågående avtalstid, genom att till exempel hitta en ersättningshyresgäst till de befintliga lokalerna. Vi har ett brett och utvecklat kontaktnät med lokalsökande företag i kombination med goda marknadsföringsmöjligheter mot dessa. Detta ger oss möjlighet att erbjuda våra uppdragsgivare en smidigare, ofta snabbare och mer ekonomisk väg ur ett pågående hyresåtagande. Orsakerna till att man behöver vår hjälp kan vara att man missat säga upp sin lokal i rätt tid, att man vuxit ur sin lokal eller att man inte är i behov av lokalen längre. Sitter ni fast i ett pågående hyresavtal och vill göra något åt det? Kontakta oss så berättar vi mer om vilken hjälp vi kan erbjuda i just er situation.

Vi följer dig steg för steg

Intag av lokalobjekt

Intag av lokalobjekt

Vid start gör vi en lägesanalys, vi tittar på området, potentiella målgrupper och bedömer hyresvillkor. Vi tar in relevant information om lokal och fastighet, ritningar tas fram och lokalen fotograferas. Därefter produceras ett prospekt för lokalytan som används vid presentation och marknadsföring.

Marknadsföring

Marknadsföring

Lokalen marknadsförs på de främsta lokalmarknadsplatserna, matchas mot vårt eget spekulantregister och inkomna leads. Beroende på uppdragets upplägg kan vi ta fram ytterligare marknadsföringsåtgärder och efter tid och behov anpassa upplägg och aktiviteter i samråd med uppdragsgivaren.

Visningar

Visningar

Kontinuerligt som vi hittar potentiella hyresgäster presenterar vi dessa för er. Vi ser även till att de intressenter som presenteras är seriösa. Efter avstämning och vidare intresse från er bokar vi in och håller visningar av lokalen. Vi är hela tiden med i processen, agerar bollplank och hjälper till att driva processen framåt.  

Avtalsförhandling

Avtalsförhandling

Det är ofta i uthyrningsprocessen slutskede som vi som lokalmäklare kan vara ett bra stöd. Vi som tredje part kan genom vår roll lättare hjälpa till vid avtalsförhandlingen och knyta ihop säcken. Vi är med i förhandling och avtalssignering i den mån våra uppdragsgivare önskar. För oss är det viktigt att arbeta hållbart och att ni får en bra och långsiktig relation med er nya hyresgäst.

Våra andra tjänster

Genom att använda sig av en lokalmäklare får ni kontroll och översikt i ert sökande. Vi har uppdaterad information om Göteborgs tillgängliga lokaler, direktkontakt med fastighetsägare, lokaler unikt tillgängliga via oss – men framför allt många års erfarenhet av lokalmarknaden. Våra tjänster är dessutom kostnadsfria för lokalsökande företag och innebär inga förpliktelser.

Låt oss hjälpa dig

Lokalisera erbjuder tjänster inom lokalhyresmarknaden. Vi hjälper kostnadsfritt lokalsökande företag att hitta rätt lokal i Göteborg.

Åk till toppen